cd java D:\Java\ >cd 00hello D:\Java\00hello\>dir Kör först kommandot dir, så bör du se att du har en fil som heter hello.java där. Annars är det något som gått snett… Kör nu kommandot javac hello.java: D:\Java\00Hello\>javac hello.java Om du kodat rätt får du inte något meddelande alls. OM du får meddelande, gå igenom din kod igen och se om du hittar något fel. (Jämför med kodexemplet ovan!) Kör ännu ett ”dir” och se om hello.class skapats vid kompileringen. Om allt fungerar bör den finnas i samma mapp som hello.java. Starta programmet För att testa ditt program, kör kommandot java hello D:\Java\00hello\>java hello En utskrift ”Hello World” bör synas i Kommandotolken. Du har nu skrivit, kompilerat och kört ditt första Java-program! Grattis!2022-05-27" />