så includeras den filen ALLTID - och man kan inte använda en ASP-variabel som filnamn!! Men i och med IIS5 så finns kommandot Server.Execute som inkluderar en asp-fil och kör den! Dessutom kan man använda variabler!!2022-05-26" />